Hvert eneste år er vi afhængig af offentlige og private donationer for at sikre, at vi fortsat kan levere gratis samtaleterapi og værested. Vi er utrolig taknemmelige for alle som støtter os, hvad end det er gennem økonomiske midler, juridisk og regnskabsmæssig hjælp, donationer af mad og kaffe eller ren praktisk hjælp. Uden vores støtter ville Århus mangle et vigtigt tilbud til alle dem, som på den ene eller anden måde er endt i en svær livssituation. Derfor er vi umådeligt taknemmelige for støtten som vi i 2018/2019 har fået fra følgende sponsorer, samt alle de privatpersoner der på den ene eller anden måde støttede os.

Særligt skal der lyde en stor tak til Jørgen Danielsen (Casablanca), Henrik Lind (Lind Invest) og Lars Engell Friis (Furnitex ApS), som støtter os over en 10-årig periode.

export+(1).png